Monthly Archives: Tháng Một 2013

Trường MN ÁNH SAO với Kiến tập Sư phạm”Bước tập dượt quan trọng”

“Chất lượng đào tạo giáo viên vốn vẫn được đo bằng kiến thức chuyên ngành và phương pháp giảng dạy (hay còn gọi là kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm (NVSP). Ở thời nào cũng vậy, hai … Continue reading

Leave a comment